Wagosuszarki firmy KERN

Wagosuszarka DBS 60-3

Nowoczesna wagosuszarka z pamięcią 10 programów suszenia i graficznym wyświetlaczem.

Zalety wagosuszarki:
      - kalibracja odważnikiem zewnętrznym; odważniki kalibracyjne dostępne
        za dodatkową opłatą;
      - promienniki halogenowe o mocy 400 W;
      - okienko umożliwiające obserwację próbki - użyteczne przy doborze
        parametrów suszenia;
      - pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapamiętanie 10 kompletnych programów
        suszenia i danych ze 100 wykonanych operacji suszenia;
      - dane z ostatniej wykonanej operacji pozostają na wyświetlaczu do momentu zastąpienia ich przez
        dane z kolejnej operacji;
      - mozliwość wprowadzenia do 99 dwucyfrowych identyfikatorów próbki;
      - wyświetlanie daty i czasu;
      - 10 szalek jednorazowych dostarczanych razem z wagosuszarką;
      - podręcznik aplikacji - na stronie internetowej producenta zamieszczono  przykładowe programy
        suszenia różnych produktów;
      - port RS 232 lub USB.

Dane techniczne:

Model DBS 60-3
Obciązenie maksymalne [Max] 60 g
Dokładność odczytu [d] 0,001 g / 0,01 %
Powtarzalność dla próbki 2 g 0,15 %
Powtarzalność dla próbki 10 g 0,02 %
Wskazanie po wykonaniu operacji suszenia (ekrany można przełączać w dowolnym czasie)
Wilgotność [%] = ubytek masy (WL) od masy startowej (SW) 0 ... 100 %
Zawartość suchej masy [%] = masa pozostała
po suszeniu (RW)
100 ... 0 %
ATRO [%] = [(SW - RW) : RW] x 100%  100 ... 999%
ATRO [%] = (SW : RW) x 100% 0 ... 999%
Ubytek masy [g] (WL) wartość bezwzględna w [g]
Zakres temperatur 50 ... 200 °C ustawiana w krokach co 1 °C
Sposoby suszenia 4 profile suszenia (standardowy, schodkowy, łagodny,
z wstępnym nagrzewaniem)
Opcje zakończenia suszenia 2 tryby: czasowy (1 min ... 4 h), stabilizacja wilgotności
Wydawanie wyników pomiaru Interwał ustawiany w zakresie 1 s ... 10 min (tylko w przypadku podłączenuia do wagosuszarki drukarki lub komputera)
Wymiary wagosuszarki (S x G x W) 202 x 336 x 157 mm
Masa netto ok 4,2 kg

Opcje i akcesoria:
      - certyfikat kalibracji DKD;
      - jednorazowe szalki na próbki ø 92 mm, opakowanie 80 szt.;
      - filtry z włókna szklanego do próbek z tendencją do pryskania lub powierzchniowego utwardzania się,
        opakowanie 80 szt;
      - zestaw do kalibracji temperatury zawierający miernik temperatury z sondą pomiarową;
      - moduł interfejsu USB do dwukierunkowej wymiany danych między wagosuszarką i komputerem.
        Zakres dostawy obejmuje kabel USB, sterownik, oprogramowanie Balance Connection;
      - drukarka igłowa do wag Kern wyposażonych w interfejs RS 232;
      - rolki papierowe do drukarki igłowej (10 szt.);
      - drukarka termiczna do wag Kern wyposażonych w interfejs RS 232;
      - rolki papierowe do drukarki termicznej (10 szt.);
      - oprogramowanie Balance Connection.