Testery przewodności firmy WTW

Tester przewodności Vario Cond

Opracowany zgodnie z zasadami ergonomii miernik idealnie nadaje się do pomiarów serwisowych oraz kontrolnych w procesach technologicznych. Jest mały, lekki, poręczny i wodoszczelny, a solidna obudowa gwarantuje pewny uchwyt.
Szeroko uznany i zaakceptowany czujnik TetraCon® 325 został specjalnie dla VARIO® Cond skrócony i zmodyfikowany. Jakby tego było mało: VARIO® Cond może także współpracować ze zmodyfikowanym czujnikiem przeznaczonym do pomiaru wód ultraczystych wraz z naczyniem przepływowym.
Zwiększona dokładność – brak kabli połączeniowych - predysponuje VARIO® Cond szczególnie do serwisowych pomiarów kontrolnych w układach przygotowania wody wszelkiego rodzaju. Czy dla ultraczystej wody w produkcji półprzewodników, czy też w laboratorium kultur komórkowych, czujnik dla ultraczystej wody z naczyniem przepływowym umożliwia szybki i prosty pomiar kontrolny.
VARIO® Cond oferuje do 500 godzin ciągłej pracy na jednej baterii AA. W stanie oczekiwania układ oszczędzania wyłącza miernik po 10 min. Wymiana baterii jest tak prosta jak w kieszonkowej latarce.

Dane techniczne:

Model Vario Cond
Zakres/Rozdzielczość
                               [µS/cm]:


[mS/cm]:

Opór właściwy [kOhm*cm]Opór właściwy [MOhm*cm]


Temperatura:
Zasolenie:
TDS:

0,00 ... 19,99 (dla czujnika LR01 V)
0,0 ... 199,9
0 ... 1999
0,00 ... 19,99
0,0 ... 199,9
0,000 ... 1,999
0,00 ... 19,99
0,0 ... 199,9
0 ... 1999
0,000 ... 1,999
0,0 ... 199,9
0 ... 1999
-5,0°C ... +105°C
0,0 ... 70,0 (zgodnie z IOT)
0 ... 1999 mg/l