bezprzewodowy system monitoringu i rejestracji temperatury i wilgotności

Bezprzewodowy system monitoringu i rejestracji temperatury i wilgotności może być wykorzystywany do monitoringu parametrów powietrza w:

  - urządzeniach laboratoryjnych (chłodziarki, zamrażarki, komory
    klimatyczne, cieplarki, itp)
  - magazynach i halach
  - środkach transportu
  - wszelkich pomieszczeniach użytkowych

System działa w oparciu o transmisję radiową. Pozwala on w prosty sposób monitorować wiele urządzeń lub pomieszczeń. Dane rejestrowane przez bezprzewodowe rejestratory (data loggery) przesyłane są drogą radiową do bazy odczytowej. Baza odczytowa podłączona jest bezpośrednio do komputera, w którym gromadzone są dane pomiarowe.

Poniżej opisano poszczególne elementy składowe systemu pomiarowego

Rejestratory serii RTR z transmisją bezprzewodową

Rejestratory serii RTR umożliwiają pomiar i rejestrację danych, które następnie są przesyłane do bazy odczytowej. Zakres transmisji wynosi 100 m w linii prostej (zakres może się zmieniać w zależności od architektury pomieszczeń).

Zalety rejestratorów RTR:

      - bezprzewodowe przesyłanie danych
      - kompaktowe, wytrzymałe, wodoodporne
      - pojemność pamięci: 16.000 odczytów
      - funkcja ciągłego monitorowania danych
      - zakres temperatur: -80 do +400°C
      - zakres wilgotności: 10 do 95% r. h.
      - do wyboru 15 interwałów rejestracji, od 1s do 1 h


Przykłady zastosowań:
      - monitoring temperatury w urządzeniach laboratoryjnych (chłodziarki, cieplarki, komory klimatyczne...)
      - monitoring magazynów
      - w browarnictwie
      - przy uprawie roślin

Parametry techniczne:

Model rejestratora Zakres pomiarowy
RTR-51A -40...+80°C (czujnik wewnętrzny)
RTR-51AL wersja RTR-51A z wydłużoną żywotnością baterii
RTR-52A -60...+155°C (czujnik zewnętrzny)
RTR-52AL wersja RTR-52A z wydłużoną żywotnością baterii
RTR-52Pt -199,9...+600°C (czujnik zewnętrzny)
RTR-52PtL wersja RTR-52Pt z wydłużoną żywotnością baterii
RTR-53A 0...+55°C (czujnik zewnętrzny)
10...95% r.h. (czujnik zewnętrzny)
RTR-53AL wersja RTR-53A z wydłużoną żywotnością baterii


Baza odczytowa RTR-57U

Przenośna baza odczytowa umożliwiająca monitorowanie i wizualizację danych bez konieczności obchodzenia punktów pomiarowych.

Zalety:

      - łatwe gromadzenie danych z różnych rejestratorów
      - podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
      - pojemność pamięci: 260.000 odczytów
      - możliwość ustawienia parametrów rejestracji bez użycia komputera
      - funkcja podtrzymania pamięci po wyładowaniu baterii


 

Baza odczytowa RTR-5W

Stacjonarna baza odczytowa umożliwiająca bezprzewodowy odbiór danych z rejestratorów RTR-51, -52, -53 i przekazywanie ich bezpośrednio do komputera. lub do przenośnych baz odczytowych typu RTR-57U. Zakres transmisji danych wynosi około 100 metrów w linii prostej (zakres może się zmieniać w zależności od architektury pomieszczeń). Urządzenie posiada także interfejs sieciowy LAN oraz możliwośc podłączenia do sieci internet (wbudowany serwer sieci WEB). Posiada także wbudowane gniazdo na kartę CF. Po umieszczeniu w tym gnieździe karty sieci bezprzewodowej WiFi możliwa jest bezprzewodowa komunikacja urządzenia z zakładową siecią komputerową.

Baza odczytowa / przekaźnik RTR-50

Stacjonarna baza odczytowa umożliwiająca bezprzewodowy odbiór danych z rejestratorów RTR-51, -52, -53 i przekazywanie ich bezpośrednio do komputera. Może pracować także jako przekaźnik między rejestratorami RTR i bazą odczytową w sytuacji, gdy są one umieszczone w znacznej odległości od siebie.