zamrażarki laboratoryjne szafkowe firmy National-Lab


PLUR

- pojemność: 112, 270 litrów
- zakres temp.: -10°C ... -40°C
- naturalny obieg powietrza
- wyświetlacz cyfrowy
- sterowanie elektroniczne


PFU / PF

- pojemność: 70, 143, 241 litrów
- zakres temp.: -14°C ... -45°C
- naturalny obieg powietrza
- wyświetlacz cyfrowy
- sterowanie mikroprocesorowe
 

 
PLPE 0486

- pojemność: 35 litrów
- zakres temp.: -40°C ... -80°C
- naturalny obieg powietrza
- wyświetlacz cyfrowy
- sterowanie elektroniczne
PLPE 0686, PLPE 1286

- pojemność: 55, 115 litrów
- zakres temp.: -40°C ... -85°C
- naturalny obieg powietrza
- wyświetlacz cyfrowy
- sterowanie mikroprocesorowe
   

 
PMU 0452

- pojemność: 43, 54 litry
- zakres temp.: -10°C ... -45°C
- naturalny lub wymuszony obieg
  powietrza
- wyświetlacz cyfrowy
- sterowanie mikroprocesorowe

PLPE 4146, 4186, 7040, 7086

- pojemność: 413, 680 litrów
- zakres temp.: -20°C ... -45°C
- zakres temp.: -40°C ... -85°C
- naturalny obieg powietrza
- wyświetlacz cyfrowy
- sterowanie mikroprocesorowe


   

 
LSSI

- pojemność: 346, 515, 523,
  618, 627, 1360, 1380 litrów
- zakres temp.: -10°C ... -23°C
- zakres temp.: -10°C ... -30°C
- naturalny lub wymuszony obieg
  powietrza
- wyświetlacz cyfrowy
- drzwi pełne lub szklane
- sterowanie elektroniczne