przesiewacze laboratoryjne, sita

Przesiewacz laboratoryjny LPzE-2e dla sit o średnicy 200 mm

Przesiewacz laboratoryjny (wstrząsarka) służy do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak: kruszywa, piaski, itp.
Urządzenie pozwala dokonywać analizy uziarnienia w stanie suchym lub z przemywaniem wodą. Na podstawie analizy uziarnienia określa się: średnią wielkość ziarna, frakcję główną i wskaźnik jednorodności.


Dane techniczne:


Model / parametr LPzE-2e
Średnica robocza sita 193 mm
Wysokość robocza sita  25 lub 50 mm
Masa próbki  0 ... 1500 g
Amplituda (drgania pionowo-skrętne) 0 ... 2,5 mm
Częstotliwość drgań stała 50 Hz
Czas przesiewania nastawny 0 ... 99 min
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Masa 25 kg

Przesiewacz laboratoryjny LPzE-3e dla sit o średnicy 300 mm

Przesiewacz laboratoryjny (wstrząsarka) służy do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak: kruszywa, piaski, itp.
Urządzenie pozwala dokonywać analizy uziarnienia w stanie suchym lub z przemywaniem wodą. Na podstawie analizy uziarnienia określa się: średnią wielkość ziarna, frakcję główną i wskaźnik jednorodności.


Dane techniczne:

Model / parametr LPzE-3e
Średnica robocza sita 293 mm
Wysokość robocza sita  50 mm
Masa próbki  0 ... 8000 g
Amplituda (drgania pionowo-skrętne) 0 ... 2,5 mm
Częstotliwość drgań stała 50 Hz
Czas przesiewania nastawny 0 ... 99 min
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Masa 28 kg

Przesiewacz laboratoryjny LPzE-4e dla sit o średnicy 400 mm  

Przesiewacz laboratoryjny (wstrząsarka) służy do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak: kruszywa, piaski, itp.
Urządzenie pozwala dokonywać analizy uziarnienia w stanie suchym lub z przemywaniem wodą. Na podstawie analizy uziarnienia określa się: średnią wielkość ziarna, frakcję główną i wskaźnik jednorodności.


Dane techniczne:

Model / parametr LPzE-4e
Średnica robocza sita 393 mm
Wysokość robocza sita  60 mm
Masa próbki  10 ... 15 kg
Amplituda (drgania pionowo-skrętne) 0 ... 1,5 mm
Częstotliwość drgań stała 50 Hz
Czas przesiewania nastawny 0 ... 99 min
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Masa 30 kg

Przesiewacz pneumatyczny LPzB-2e

Przesiewacz pneumatyczny służy do oznaczania składu uziarnienia materiałów pylastych, takich jak: wypełniacze, bentonity, gliny, pyły węglowe, pudry formierskie, itp. oraz materiałów, które ekektryzują się w czasie przesiewania metodą tradycyjną /wibracyjną/.
Urządzenie spełnia wymagania norm:
  1. PN-86/M-94001 - Badania piasków odlewniczych. Określanie uziarnienia         bentonitu.
  2. PN-EN 933-10 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena
    zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie
    w strumieniu powietrza).


Dane techniczne:

Model / parametr LPzB-2e
Średnica robocza sita 193 mm
Wysokość robocza sita  25 mm
Masa próbki  0 ... 100 g
Podciśnienie robocze regulowane 0 ... 10,0 kPa
Częstotliwość drgań stała 50 Hz
Czas przesiewania nastawny 0 ... 99 min
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Masa 10 kg
Wymiary średnica: 270 mm, wysokość: 430 mm

Sita do przesiewaczy laboratoryjnych LPzE-2e o średnicy 200 mm

Sita wykonane są w obudowie ze stopu aluminium Ak. Wysokość sit: 25 mm lub 50 mm. W ofercie dostepne są także sita ze stopu Ak pasujące do przesiewaczy innych producentów.
Sita laboratoryjne o średnicy 200mm
wg PN-ISO 3310-1, ASTM E11 w mm
/wykonane z precyzyjnej siatki nierdzewnej/
#0,020 #0,100 #0,400 #1,400
#0,025 #0,106 #0,425 #1,500
#0,032 #0,125 #0,500 #1,600
#0,038 #0,140 #0,560 #1,700
#0,040 #0,150 #0,600 #1,800
#0,045 #0,160 #0,630 #2,000
#0,050 #0,180 #0,710 #2,240
#0,053 #0,200 #0,800 #2,360
#0,056 #0,212 #0,850 #2,500
#0,063 #0,250 #0,900 #2,800
#0,071 #0,280 #1,000 #3,000
#0,075 #0,300 #1,120 #3,150
#0,080 #0,315 #1,180 #3,350
#0,090 #0,355 #1,250 #3,550

Sita laboratoryjne o średnicy 200mm
wg PN-ISO 3310-2, ASTM E11 w mm
/wykonane z blachy perforowanej/
#4,000 #11,20 #24,00 #63,00
#4,750 #12,00 #25,00 #70,00
#5,000 #12,30 #27,00 #80,00
#5,600 #12,50 #31,50 #90,00
#6,000 #12,80 #35,50
#6,300 #14,00 #38,10
#7,000 #16,00 #40,00
#8,000 #18,00 #44,00
#9,000 #19,00 #45,00
#9,600 #20,00 #48,00
#10,00 #22,00 #50,00
#11,00 #22,40 #56,00

Sita do przesiewaczy laboratoryjnych LPzE-3e o średnicy 300 mm

Sita wykonane są w obudowie ze stopu aluminium Ak. Wysokość sit: 50 mm.


Sita laboratoryjne o średnicy 300mm
wg PN-ISO 3310-1, ASTM E11 w mm
/wykonane z precyzyjnej siatki nierdzewnej/
#0,020 #0,106 #0,500 #1,700
#0,025 #0,125 #0,600 #1,800
#0,032 #0,150 #0,630 #2,000
#0,040 #0,160 #0,710 #2,240
#0,045 #0,180 #0,800 #2,360
#0,050 #0,200 #0,850 #2,500
#0,053 #0,212 #0,900 #2,800
#0,056 #0,250 #1,000 #3,000
#0,063 #0,280 #1,120 #3,150
#0,071 #0,300 #1,180 #3,350
#0,075 #0,315 #1,250 #3,550
#0,080 #0,355 #1,400  
#0,090 #0,400 #1,500  
#0,100 #0,425 #1,600  

Sita laboratoryjne o średnicy 300mm
wg PN-ISO 3310-2, ASTM E11 w mm
/wykonane z blachy perforowanej/
#4,000 #12,00 #31,50 #65,00
#5,000 #12,30 #32,00 #70,00
#5,600 #12,50 #35,00 #80,00
#6,000 #12,80 #38,10 #90,00
#6,300 #14,00 #40,00 #100,0
#7,000 #15,00 #44,00 #112,0
#7,200 #16,00 #45,00 #120,0
#8,000 #19,00 #48,00 #125,0
#9,000 #20,00 #50,00 #180,0
#9,600 #22,00 #55,00 #200,0
#10,00 #22,40 #56,00
#11,00 #24,00 #60,00
#11,20 #25,00 #63,00


Sita do przesiewaczy laboratoryjnych LPzE-4e o średnicy 400 mm

Sita wykonane są w obudowie ze stopu aluminium Ak. Wysokość sit: 50 mm.


Sita laboratoryjne o średnicy 400mm
wg PN-ISO 3310-1, ASTM E11 w mm
/wykonane z precyzyjnej siatki nierdzewnej/
#0,020 #0,125 #0,500 #1,700
#0,040 #0,150 #0,600 #1,800
#0,045 #0,160 #0,630 #2,000
#0,050 #0,180 #0,710 #2,240
#0,053 #0,200 #0,800 #2,360
#0,056 #0,212 #0,850 #2,500
#0,063 #0,250 #1,000 #2,800
#0,071 #0,280 #1,120 #3,000
#0,075 #0,300 #1,180 #3,150
#0,080 #0,315 #1,250 #3,360
#0,090 #0,355 #1,400 #3,550
#0,100 #0,400 #1,500  
#0,106 #0,425 #1,600  

Sita laboratoryjne o średnicy 400mm
wg PN-ISO 3310-2, ASTM E11 w mm
/wykonane z blachy perforowanej/
#4,000 #12,50 #32,00 #90,00
#5,000 #12,80 #38,10 #95,00
#5,600 #14,00 #40,00 #100,0
#6,000 #15,00 #45,00 #112,0
#6,300 #16,00 #48,00 #120,0
#8,000 #19,00 #50,00 #125,0
#9,600 #20,00 #56,00 #150,0
#10,00 #22,00 #60,00 #180,0
#11,00 #22,40 #63,00 #200,0
#11,20 #25,00 #70,00 #250,0
#12,00 #30,00 #80,00
#12,30 #31,50 #83,00