separator do badania zanieczyszczeń w zbożu

Separator do badania zanieczyszczeń w zbożu - produkt niedostępny

Zastosowanie
Ważnym kryterium oceny jakości ziarna zbóż oraz nasion strączkowych i oleistych jest określenie ilości i rodzaju zanieczyszczeń ogółem, w tym nieużytecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz sporyszu. Obecność zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia w zbożach konsumpcyjnych powoduje w przetworach pogorszenie cech organoleptycznych, natomiast ziarno z zanieczyszczeniami, jak również ze szkodnikami traci w procesie przechowywania na wartości technologicznej.

Do mechanicznego, profesjonalnego i szybkiego oznaczania masy doczyszczonego ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz zanieczyszczeń i szkodników służy separator. Separator stanowi wyposażenie punktów skupu jako podstawowe urządzenie do oznaczania masy doczyszczonego ziarna zbóż, zanieczyszczeń w zbożu, szkodników a także laboratoriów celem przygotowania i oczyszczenia próbek zbóż lub rzepaku przeznaczonych do dalszych badań jakości ziarna w całości lub po rozdrobnieniu.

Zasada działania polega na wprowadzeniu próbki ziarna 1000 g do bukownika celem wymieszania i ewentualnego usunięcia ostki (w jęczmieniu przez włączenie mieszacza) i poddaniu rozdziału na frakcje w toku kontynuacji sitowego procesu separacji. Czas przebywania próbki w bukowniku zależy od rodzaju zboża lub nasion i powinien być ustalony przez technologa. Istnieje możliwość wyłączenia bukownika za pomocą dźwigni. Po zwolnieniu odpowiedniego przycisku próbka wysypuje się na sito górne szczeliną ustawioną za pomocą urządzenia regulującego. W trakcie przesypywania się na sito prąd powietrza wywołany przez wentylator unosi lekkie cząstki do cyklonu, a następnie osadza je w szklanym pojemniku. Zboże i nasiona opuszczające sito górne trafiają na sito dolne, gdzie kontynuowany jest proces separacji. Ziarno celne wpada do jednego pojemnika, pozostałe do drugiego pojemnika, natomiast słoma, kłosy i inne duże części roślinne, które nie zostały odseparowane pneumatycznie, pozostają na sicie umieszczonym na ostatnim zasypem sita. W ten sposób próbka zboża lub nasion zostaje rozdzielona na cztery frakcje z możliwością ustalenia % zawartości ziaren doczyszczonych stanowiących np. podstawę do zapłaty masy zboża:
      - ziarno doczyszczone
      - zanieczyszczenia lotne
      - zanieczyszczenia drobne
      - zanieczyszczenia grube.

Parametry techniczne:
      - wymiary gabarytowe: 440 x 970 x 920 mm
      - ciężar: 50 kg
      - zasilanie: 230 V, 50 Hz, gniazdo 10A z kołkiem uziemiającym
      - moc: 380 W
      - ilość sit do jednej analizy: 3 szt
      - masa badanej próbki: 1000 g
      - czas trwania próby: 60 s
      - sposób oddzielania zanieczyszczeń: pneumatyczno – sitowy
      - sposób rozdziału ziarna: sitowy dostosowany do wielu typów ziarna
      - wyposażenie dodatkowe: komplet sit do pszenicy, żyta, rzepaku, kukurydzy
      - ilość uzyskanych frakcji: 4
      - możliwość rozdrobnienia ostki
      - możliwość automatycznego czyszczenia sit
      - regulacja podawania próbki i wentylacji
      - urządzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej.