artykuły laboratoryjne ze szkła


Biurety

Lejki


Lejki szklane zwykłe, analityczne, grubościenne, z długą nóżką, do napełniania, do materiałów sypkich, karbowane, ze szlifem
Leje sedymentacyjne Imhoffa

Butelki

Naczynka wagowe

Butelki na odczynniki, czworokatne, Winklera,
z korkiem, z szeroką i wąską szyją

Naczynka wagowe ze szkła SIMAX i borokrzemowego, wysokie i niskie

Chłodnice

nasadki ze szlifem

Chłodnice Alihna, Liebiga, spiralne
Łapacze cieczy
Nasadki z kranem i króćcem
Nasadki 90° z króćcem PP
Nasadka - łuk doprowadzający
Nasadka - łuk z tubusem
Nasadka - typ "krówka"
Nasadka - łuk zwykły
Nasadki pionowe z tubusem próżniowym
Nasadki trójramienne

Cylindry

Parownice

Cylindry miarowe kl. A i B,
Cylindry Nesslera
Parownice z okrągłym i płaskim dnem ze szkła SIMAX
i borokrzemowego


Eksykatory

probówki

Eksykatory ze szkła SIMAX
i borokrzemowego

Probówki szklane ze szkła SIMAX i borokrzemowego, okrągłodenne, płaskodenne, stożkowe, skalowane, do wirówek, filtracyjne, z zakretką, z korkiem na szlif

Kolby

rozdzielacze

Kolby destylacyjne, filtracyjne, próżniowe
Kolby do liczby jodowej
Kolby dwuszyjne, trójszyjne
Kolby gruszkowe (Florentynki)
Kolby Kiejdahla
Kolby kuliste okrągłodenne
Kolby kuliste płaskodenne
Kolby miarowe kl. A i B
Kolby stożkowe Erlenmeyera
Rozdzielacze ze szkła SIMAX
i borokrzemowego, rozdzielacze cylindryczne, stożkowe, Squiba, gruszkowe, rozdzielacze Gilsona, rozdzielacze z wkraplaczem

Krany

Zlewki

Krany jednodrożne
Krany jednodrożne do biuret
Krany dwudrożne
Krany trójdrożne typu T
Krany czterodrożne
Zlewki szklane niskie z wylewem, zlewki wysokie z wylewem, zlewki niskie z uchem, zlewki Philipsa

Krystalizatory

Złącza, redukcje

Krystalizatory ze szkła SIMAX
i borokrzemowego
Złącza szlifowane, z gwintem GL, kuliste
Złącza ekspansywne, redukcyjne