gęstościomierz do zboża

Gęstościomierz 1 litrowy

Urządzenie przeznaczone jest do wyznaczania gęstości ziarna w stanie zsypnym zbóż (pszenica, jęczmień, owies, żyto) przy użyciu 1 - litrowego pojemnika pomiarowego. Gęstość zboża w stanie zsypnym, nazywana również ciężarem gatunkowym lub objętościowym, jest to stosunek masy zboża wypełnionego pojemnika do jego objętości, w ściśle określonych warunkach i wyraża się w kilogramach na hektolitr (kg/hl). Oznaczenie jest zgodne z PN-ISO 7971-2. Gęstościomierze posiadają znak zatwierdzenia typu RP T 0177 nadany przez Główny Urząd Miar.
Metoda działania:
Metoda działania polega na napełnieniu ziarnem naczynia zasypowego do oznaczonej kreski 1350 ml, a następnie przesypaniu ziarna do napełniacza  z wysokości 3-4 cm w taki sposób, aby ziarna spadały na środek nie dotykając brzegów napełniacza, prędkość przesypywania była równomierna a czas przesypywania wynosił 11-13 sek. Następnie po napełnieniu, szybkim ruchem wyciągnąć nóż, unikając wstrząsania,  po czym ponownie umieścić go w szczelinie przesuwając nóż przez ziarno jednym ruchem. Zdjąć napełniacz, usuwając nadmiar ziarna pozostający na nożu, wyciągnąć nóż, a pojemnik zważyć. Wynik - gęstość ziarna należy odczytać z tablic redukcyjnych.

Budowa gestościomierza:
      - podstawa wykonana z płyty drewnianej wyposażonej w nóżki regulowane (na płycie umieszczona
        jest poziomica do wypoziomowania urządzenia oraz podstawka z wkrętami do zaczepienia nóżek
        pojemnika pomiarowego)
      - pojemnik pomiarowy wykonany z mosiądzu o objętości 1 litra z pierścieniem pomiarowym
      - krążek wykonany z blachy mosiężnej w kształcie walca prostego z płaskimi końcami
      - nóż odcinający o sztywnym ostrzu w kształcie litery V ze stali hartowanej, wyposażony w uchwyt
      - napełniacz mosiężny przelotowy
      - mosiężny pojemnik cylindryczny do wstępnego nasypywania ziarna, o objętości 1350±10 ml
      - zasyp napełniacza z tworzywa sztucznego

Parametry techniczne:
      - pojemność: 1 l
      - wymiary podstawy: 300 x 200 mm
      - wysokość po złożeniu do pracy: 620 mm
      - ciężar: 6 kg