Tace laboratoryjne ze stali nierdzewnej 18-8

Tace niskie ze stali nierdzewnej 18-8

Kod produktu Długość [mm] Szerokość [mm]
Wysokość [mm]
CK 06-11.0556 225 160 14
CK 06-11.0557 285 190 18
CK 06-11.0558 340 245 19
CK 06-11.0559 390 275 19
Taca trójdzielna niska ze stali nierdzewnej 18-8

Kod produktu Długość [mm] Szerokość [mm]
Wysokość [mm]
CK 06-11.0550 253 153 20